You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Ľahké a farebné kovy

V našom sortimente ľahkých a farebných kovov nájdete celý rad hliníkových a medených zliatin, ktoré spĺňajú vysoké štandardy v domácom stavebnom priemysle, automobilovom priemysle, reklamnom priemysle, elektrotechnickom a elektronickom priemysle, ako aj v strojárenskom priemysle.