Spoločnosť thyssenkrupp Materials Slovakia ponúka mosadzné a medené zliatiny.

Mosadzné a medené polotovary
Meď je chemicky odolná, má dobrú odolnosť voči korózii, je dobre tvarovateľný kov, ktorý má vysokú elektrickú a tepelnú vodivosť, preto uspokojuje hlavne potreby elektrotechnického a elektronického priemyslu. Jej druhé najvýznamnejšie využitie je v stavebníctve a stavebnom inžinierstve.

Hlavné prídavné kovy do medených zliatin sú zinok (mosadz), cín (bronz) a hliník (hliníkový bronz).

Zliatina zinku a medi, teda mosadz je tvrdší a pevnejší, dobre leštiteľný kov s horšou elektrickou vodivosťou. Čím je vyšší obsah zinku v materiály, tým sa dá lepšie sústružiť. Jeho hlavné oblasti využitia sú výroba strojných súčiastok a stavebníctvo.

Naša spoločnosť ponúka rúry, ploché profily, plechy a tyče z medi a mosadze.