You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Priemyselné odvetvia

Spoločnosť thyssenkrupp Materials Slovakia vďaka svojmu širokému portfóliu produktov a služieb je schopná uspokojiť potreby domácich výrobcov v čo najširšom rozsahu.