You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Ultrazvukové testovanie materiálu

Naša spoločnosť vykonáva ultrazvukové testy plechových a tyčových materiálov podľa štandardných noriem a následne vydáva správu o testovanom materiáli. Okrem toho na žiadosť vykonať aj ďalšie deštruktívne a nedeštruktívne testy.