Spracovanie

Naše služby spracovania ocele prevádzame v rámci Automotive Service centra a Steel Service centra, kde sú zahrnuté aj spracovanie ľahkých a farebných kovov, alebo aj plastov.

Automotive Service Centrum

Steel Service Centrum

Ďalšie služby spracovania