Priemyselný tvrdý polyvinylchlorid je pevnejší, tvrdší ako polyetylén a polypropylén, ale aj lámavejší, má nižšiu žiaruvzdornosť (-15 °C / +60 °C), je dobrý elektrický izolačný materiál aj vo vlhkom prostredí, je odolný voči žieravým účinkom koncentrovaných kyselín a lúhov, dá sa dobre zvárať, lepiť a tvarovať pod tlakom, nepodporuje proces horenia (samozhášavý UL94 „V0”, ale má jedovatý plyn), v zásade je nevhodný pre použitie v potravinárskom priemysle, ale existuje aj jeho fyziologicky neutrálna verzia, jeho biela verzia je odolná voči vplyvom počasia, jeho prírodná farba je mierne modrastá, charakteristickou farbou sú tmavosivá a čierna.

Vďaka svojim charakteristickým vlastnostiam materiálu sa používa v priemysle na zariadenia na úpravu, prípravu a čistenie vody, na bazény, na nádrže na kyselinu, na galvanické vane, na časti strojov, na kryty, kapoty, spínacie skrinky, fasádne obklady, na dvere a okná, fotografické a technologické prvky a komponenty a na reklamné výrobky.

Ďalšie štrukturálne plasty zahrnuté v našom dodávacom programe:
ABS - Akrylonitril-butadién-styrén atď.