Tento materiál je pevnejší a tvrdší, zároveň však menej tuhý ako polyetylén, má dobrú odolnosť voči teplu, malú odolnosť voči chladu, má dobré elektrické izolačné vlastnosti, je dobre tvarovateľný za tepla, polypropylénové materiály sa vynikajúco hodia na výrobu akumulátorov, kanalizačných systémov, nádrží a poklopov, ale používajú sa aj na výrobu bazénov, galvanizátorov, ventilačných zariadení, zváraných zariadení v chemickom a farmaceutickom priemysle. Chemická odolnosť, obrábateľnosť a zvárateľnosť tohto priemyselného materiálu sú podobné ako u polyetylénu.

Dostupné varianty produktov:

PP-H (polypropylénový homopolymér),
PP-C (polypropylénový kopolymér)