You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Syprotech je hliníkový upevňovací systém, pomocou ktorého sa dajú montovať plastové a sklenené panely. Ponúka množstvo rôznych riešení pre použitie už existujúcich oceľových, hliníkových alebo drevených konštrukcií. Systém Syprotech sa používa na zasklievanie športových hál, prístreškov, balkónov, parkovísk, autobusových a električkových zastávok.