You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

LED opál (liaty opálový akrylový panel / blok na LED osvetlenie písmen)

Plexisklové bloky sú špeciálne vyvinuté na LED osvetlenie. Ich schopnosť prepúšťať svetlo prispôsobili LED vlneniu.

Oblasti použitia:

Interiér, displeje, reklamné zariadenia, dekorácie, svetelné reklamy, osvetľovacie reklamné zariadenia, realizácia výstav, stánky.