You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Tyč

Jedným z najbežnejších typov konštrukčných ocelí je oceľová tyč valcovaná za tepla. Rôznorodosť kvality materiálu zaručuje, že mechanické vlastnosti, chemické zloženie a tolerančné polia materiálu sú v súlade s účelom použitia materiálov. Materiály valcované za tepla sú dobre zvárateľné, takže väčšina z nich slúži ako surovina v strojárstve.

Ich hlavnou oblasťou použitia je výroba strojných súčastok (napr. výroba hriadeľu, ozubeného kolesa), automobilový priemysel, výroba oceľových konštrukcií.

Ponúkame nasledujúce výrobky tyčovej ocele:

Plochá oceľ
Rovnoramenná uholníková oceľ
Nerovnoramenná uholníková oceľ
oceľ v tvare T
Kruhová oceľ
Štvoruholníková oceľ
Malá U-oceľ