You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Ťahaná oceľ

Ocele ťahané za studena alebo lesklé ocele sa v prvom rade používajú na obrábanie sústružením, ich najdôležitejšou vlastnosťou je vysoká rozmerová presnosť, ktorá umožňuje, aby si vyhotovená súčiastka už nevyžadovala dodatočné opracovanie.

Oblasti ich použitia zahŕňajú výrobu kovových predmetov hromadnej spotreby, automobilových súčiastok, produktov s vysokými estetickými požiadavkami (napríklad nákupné vozíky, mriežkové konštrukcie, regály, nábytok, dekoračné prvky).

Podľa spôsobu výroby rozlišujeme dve kategórie:

Výhoda spôsobu výroby ťahaním je, že zvyšuje pevnostné vlastnosti, čím zlepšuje jeho spracovateľnosť sústružnickými nástrojmi, zatiaľ čo počas procesu lúpania sa po odstránení povrchovej dekarbonizačnej vrstvy materiál v celom priereze stáva homogénnejším. Ďalšou výhodou valcovaných výrobkov je, že ich mechanické vlastnosti zostávajú nezmenené.

V našej ponuke nájdete nasledovné typy ťahaných materiálov:

Plochá oceľ
Kruhová oceľ
Štvorhranná oceľ
Šesťhranná oceľ