You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Nosné profily

Oceľ je v súčasnej dobe najkvalitnejším konštrukčným stavebným materiálom, ktorý buď samostatne (ako oceľová konštrukcia) alebo v kombinácii s inými materiálmi (napr. ako železobetónová konštrukcia) spľňa technické požiadavky na nosné konštrukcie stavieb. Výhodnými vlastnosťami ocelí používaných v stavebníctve sú vysoká pevnosť a v niektorých prípadoch húževnatosť, dobrá zvárateľnosť ako aj široká škála regulácie pevnostných a deformačných vlastnosti.

Typy nosných profilov v našej ponuke (profilové ocele):

I-ocele
Široké nosné profily (H-profily)
U-ocele