You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Nástrojová oceľ

Nástrojové ocele sú legované alebo nelegované ušľachtilé ocele, ktoré sa v prvom rade používajú na tvarovanie iných materiálov, pretože tvrdosť nástrojovej ocele je výrazne väčšia ako tvrdosť iných materiálov na obrábanie. Podľa oblasti použitia je v našej ponuke nástrojových ocelí možné nájsť nasledujúce hlavné kategórie výrobkov s rôznou kvalitou materiálov:

Nástrojová oceľ na tvarovanie za studena
Nástrojová oceľ na tvarovanie za tepla
Nástrojová oceľ používaná na spracovávanie plastov
Nástrojová oceľ vyrobená práškovou metalurgiou