You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Oslavujeme 25 rokov na slovenskom trhu!

Milí zamestnanci, naši verní obchodní partneri!

Tento rok je pre našu spoločnosť významným medzníkom, veď osláviť 25. výročie založenia firmy je udalosťou roka. Štvrťstoročie existencie našej spoločnosti potvrdzuje jej miesto na slovenskom trhu a poukazuje na fakt, že to čo robíme, robíme so zanietením a strategickým výhľadom do budúcna, ktoré nás ženú dopredu.

Úspešnosť firmy je daná predovšetkým jej zamestnancami. Aj v ťažkých časoch, v obdobiach kríz, naši zamestnanci preukázali neuveriteľné odhodlanie, lojalitu k firme, k jej hodnotám, a preto patrí veľká vďaka všetkým zamestnancom, súčasným aj bývalým, bez ktorých by táto spoločnosť neustála turbulentné obdobia.  Všetci z nich prispeli k napredovaniu našej spoločnosti a vyformovali ju do  dnešnej podoby lídra trhu.

Po 25. rokoch je čo rekapitulovať. Vízie, dni naplnené prácou, skúsenosti a úspechy. Je to neuveriteľne dlhá cesta, počas ktorej sme zaviedli množstvo inovácií, zlepšovali postupy a služby, a to s jediným cieľom, aby sme slovenskému priemyslu boli nielen spoľahlivým dodávateľom a  poskytovateľom služieb, ale hlavne partnerom. Našou výzvou je spolu s našimi zákazníkmi budovať dlhotrvajúce partnerstvá. Naša vďaka preto patrí aj našim zákazníkom, za ich vernosť a podporu, za ich inšpirácie, ktoré sú pre nás podnetom k neustálemu zlepšovaniu sa.  

Ďakujeme všetkým za priazeň a dúfame, že spoločne vykročíme do ďalšej štvrťstoročnice.

Míľniky firmy

 • 1996 Založenie spoločnosti Ferostav; otvorenie prvého skladu v Nových Zámkoch

 • 1997 – 2002 Rozšírenie skladovacích kapacít a otvorenie nových pobočiek -  Komárno, Levice, Nitra

 • 2003 Fúzia spoločností Ferostav - FE-MAT - Cosmotrade

 • 2004 Rozšírenie skladovacích kapacít a siete pobočiek - Trnava, Bratislava, Banská Bystrica, Martin

 • 2005 – 2006 Otvorenie novej pobočky v Košiciach, rozšírenie skladovacích kapacít v Nových Zámkoch, nová kancelárska budova v Bratislave

 • 2007 Otvorenie Ohybárne v Bratislave

 • 2007 Spoločnosť sa stala súčasťou Skupiny ThyssenKrupp

 • 2008 Otvorenie centrálneho skladu nehrdzavejúcej ocele v Trnave a skladov  v Martine a Bratislave

 • 2009 Zníženie počtu pobočiek a optimalizácia nákladov a procesov

 • 2011 Otvorenie centra pre hliník a nehrdzavejúcej ocele v Martine

 • 2014 Od 1.októbra 2014 sme ThyssenKrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

 • 2016 Predaj skladu a otvorenie predajnej kancelárie v Bratislave

 • 2017 Založenie centrálneho oddelenia moderných materiálov so sídlom v Nových Zámkoch

 • 2018 Rozšírenie produktového portfólia a prislúchajúcich poskytovaných služieb z centrálneho skladu v Budapešti o plasty. Celoštátne zastupovanie so sídlom v Nových Zámkoch

  Rozšírenie obrábacích služieb v spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou Automotive a Steel Service Center

  Systém podnikového riadenia SAP pre celý proces dodávateľského reťazca

 • 2020 Prebudovanie skladového programu v Nových Zámkoch so zameraním na rýchloobrátkové položky kooperujúcich regiónov

 • 2020 Zatvorenie skladových priestorov v Martine

 • 2021 Otvorenie predajnej kancelárie v Martine

 • 2021 Stali sme sa členom Regionálnej východoeurópskej distribučnej a predajnej siete, prostredníctvom ktorej ponúkame našim partnerom just-in-time dodávky materiálov a s tým súvisiace balíčky priemyselných riešení na mieru.