You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

SharpCut tabule na rezanie laserom

V sortimente našej spoločnosti sa ako znak inovácie objavili dosky SharpCut vyvinuté výlučne pre laserové rezanie.

SharpCut je  za tepla valcovaná oceľ, ktorá má špeciálne chemické zloženie, znížené vnútorné pnutie a vylepšenú rovinnosť podľa EN10029/10 (S class) výrobok vyvinutý špeciálne pre rezanie laserom. Vyrába sa s automaticky riadeným postupom valcovania za tepla, automaticky kontrolovaným postupom chladenia a valcovania, so zníženým obsahom Si, čo zaisťuje jednotnú štruktúru materiálu.

 LaserCut tabule navyše podliehajú špeciálnemu dodatočnému valcovaniu, ktoré mechanicky minimalizuje vnútorné pnutie a zaisťuje vyššie uvedené tolerancie rovinnosti. Celkovo výsledkom technológie výroby a chemického zloženia tabule je lepšia aplikácia na rezanie laserom.